Angina

Angina jest to ostre zapalenie migdałków podniebiennych i błony śluzowej gardła.

Nieleczona angina lub zbyt późno rozpoczęte leczenie może spowodować powikłania, najczęstsze z nich to ropień okołomigdałkowy i zagardłowy. Jakie powikłania może spowodować angina, oto przykłady: zapalenia zatok przynosowych, ucha środkowego, węzłów chłonnych szyi, wyrostka sutkowatego, opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie płuc, zapalenie nerek, infekcyjne zapalenie wsierdzia. 

Wirusowe lub bakteryjne zakażenia immunologiczne migdałków prowadzą do powikłań, prawie wszystkie dzieci w Stanach Zjednoczonych doświadczyły co najmniej jedenego epizodu zapalenia migdałków.

Ze względu na poprawę zabiegów medycznych i chirurgicznych, powikłania te i śmiertelność są bardzo rzadkie. Zapalenie migdałków najczęściej występuje u dzieci, ale rzadko u tych młodszych niż dwa lata, wywołane jest przez bakterie (Streptococcus spp.) Gatunki Streptococcus zazwyczaj występują u dzieci w wieku od 5 do 15 lat, natomiast wirusowe zapalenie migdałków jest bardziej powszechne u dzieci młodszych. Historia pacjenta często pomaga określić typ zapalenie migdałków (tzn. ostre, nawracające, przewlekłe). Wirus herpes simpleks, Streptococcus pyogenes (GABHS), wirus Epsteina-Barr (EBV), wirus cytomegalii, adenowirus i wirus odry są przyczyną większości przypadków ostrego zapalenia krtani i ostrej anginy. Bakterie są przyczyną 15-30% przypadków zapalenia gardła i migdałków; GABHS jest przyczyną większości bakteryjnych zapaleń migdałków.

1 234 ... 11»