Angina

Angina jest to ostre zapalenie migdałków podniebiennych i błony śluzowej gardła.